Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NR 2

Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu informuje opiekunów grobów i krewnych osób zmarłych pochowanych na cmentarzach komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, że opłata za miejsce pod grób (ziemny) traci swoją ważność po 20-tu latach od daty pochowania lub od daty zawarcia umowy dotyczącej możliwości pochowania (rezerwacja miejsca grzebalnego). Dalsze istnienie grobu na tym miejscu uzależnione jest od decyzji krewnych osób pochowanych w tym grobie lub jakiejkolwiek innej osoby, polegającej na zgłoszeniu zastrzeżenia i uiszczeniu stosownej opłaty za przedłużenie miejsca grobu (opłata prolongacyjna) na okres następnych 20-tu lat. Ważność opłaty przedłużającej dla zachowania ciągłości prawa do miejsca pod gróbliczona jest od daty upływu ważności opłaty poprzedniej,niezależnie od daty wpłaty.

Opłaty przedłużające wnoszone są bez wezwania w siedzibie Miejskiego Zakładu Cmentarnego, Kędzierzyn-Koźle ul. Bałtyckiej 2.

Miejsca pod istniejącymi grobami nie posiadające aktualnie ważnej opłaty mogą być przez Zarząd Cmentarza użyte (po uprzednim zlikwidowaniu grobu) do nowych pochówków osób zmarłych (także obcych).

Dyrektor
Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie-Koźlu
Piotr Pabisz

OGŁOSZENIE NR 1

Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu zwraca się z prośbą do rodzin osób zmarłych pochowanych na cmentarzach komunalnych: "Kuźniczka", "Kłodnica" i na cmentarzu parafialnym w Koźlu, o potwierdzenie posiadanych rezerwacji miejsc grzebalnych oraz o ponowienie opłat za groby, dla których minął już przewidziany Ustawą 20-letni okres używalności.

Jednocześnie przypomina się, że nie ponowienie opłat na okres kolejnych 20 lat może spowodować likwidację grobu lub miejsca grzebalnego. Powyższa prośba podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia aktualizacji planów zagospodarowania powyższych cmentarzy.

Informacji udziela się w siedzibie Zakładu w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bałtyckiej 2 lub telefonicznie od godz. 7.00 do 15.00 tel. 77 483-40-76, bądź całodobowo: 602620338

Wróć na górę

Cmentarz – Kuźniczka

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kuźniczki w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza

Cmentarz – Koźle

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Koźle w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.


Mapa cmentarza

Cmentarz – Kłodnica

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kłodnica w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza