Zakres, przedmiot działania, podstawowe obowiązki zarządcy nekropolii1. Zakres działania

MZC jest zarządcą n/w cmentarzy:

 • cmentarz "Kuźniczka" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 • cmentarz "Kłodnica" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 • cmentarz "Koźle" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Parafia p.w. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej i Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 • cmentarz "Koźle - Nowy" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 • cmentarz "Koźle - Stary" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Parafia p.w. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej i Gmina Kędzierzyn-Koźle, /cmentarz o powierzchni 2 ha na terenie którego nie świadczy się żadnych usług, zarządzanie polega jedynie na utrzymaniu cmentarza w czystości, wywozie śmieci, dbaniu o drzewostan, który stanowi 50% powierzchni cmentarza oraz opieka nad 97 % mogił różnych wyznań znajdujących się na tym cmentarzu/.

2. Przedmiot działania zakładu

Przedmiotem działalności zakładu jest zarządzanie podległym cmentarzami, świadczenie pełnego zakresu usług cmentarnych, pogrzebowych i przewozowych, a w szczególności:

 • gospodarowanie terenami cmentarnymi i utrzymanie porządków na podległych cmentarzach,
 • prowadzenie ewidencji kwater,
 • prowadzenie remontów bieżących urządzeń cmentarnych,
 • utrzymanie domów przedpogrzebowych i świadczenie w nich usług związanych z pochówkiem,
 • ekshumacje zwłok,
 • prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 • przewóz zwłok,
 • deportacja zwłok,
 • pełnienie obowiązku pogotowia pogrzebowego,
 • wykonanie innych zleconych usług np. opieka nad miejscami pamięci narodowej,
 • sprzedaż akcesorii pogrzebowych,
 • kompleksowa organizacja ceremonii pogrzebowych-kremacje,

Na w/w działalność zakład nie otrzymuje żadnej dotacji z budżetu miasta, a kalkulowane ceny opłat i usług są zgodne z zasadą rachunku ekonomicznego.

3. Obowiązki Miejskiego Zakładu Cmentarnego jako zarządcy nekropolii:

 • gospodarowanie terenami cmentarnymi i utrzymywanie porządku na cmentarzach,
 • prowadzenie ewidencji kwater,
 • prowadzenie remontów bieżących urządzeń cmentarnych,
 • utrzymanie domów przedpogrzebowych,
 • prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 • opieka nad grobami porzuconymi osób nieznanych,
 • wywóz śmieci,
 • utrzymanie punktów poboru wody oraz uiszczanie opłat z tym związanych,
 • tworzenie nowych kwater grzebalnych,
 • ustalanie z organizatorami ceremonii pogrzebowej terminu pochówku, miejsca pochówku itp.
 • nadzór nad zakładami kamieniarskimi,
 • nadzór nad zakładami pogrzebowymi,
 • nadzór nad ekshumacjami.
Wróć na górę

Cmentarz – Kuźniczka

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kuźniczki w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza

Cmentarz – Koźle

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Koźle w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.


Mapa cmentarza

Cmentarz – Kłodnica

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kłodnica w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza