Przetargi

10.11.2011

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


28.10.2011

Do wszystkich wykonawców biorących udział w przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu autokarawan w związku z zadanymi pytaniami do ww. postępowania przetargowego zamawiający wyjaśnia:


25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 350554 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011


Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu autokarawan.


21.10.2011

Ogłoszenie przetargu.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu autokarawan Numer ogłoszenia: 347512 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011.14.07.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wywóz nieczystości stałych w latach 2011÷2014 z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu
Wybrano ofertę:

USŁUGI KOMUNALNE Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle


28.06.2011

Wywóz nieczystości stałych w latach 2011÷2014 z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu
Numer ogłoszenia: 173684 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.201128.06.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przedmiot zamówienia: Wywóz nieczystości stałych w latach 2011÷2014 z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu


Wróć na górę

Cmentarz – Kuźniczka

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kuźniczki w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza

Cmentarz – Koźle

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Koźle w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.


Mapa cmentarza

Cmentarz – Kłodnica

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kłodnica w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza