Informacje o posiadanych rejestrach, ewidencjach, archiwach i grobach przeznaczonych do likwidacji


1. Cmentarz "Kuźniczka" ul. Spokojna w Kędzierzynie - Koźlu
Miejski Zakład Cmentarny jest w posiadaniu następujących dokumentów związanych z ww. nekropolią:
 • kart zgonu do celów pochowania od 01.04.1974 do chwili obecnej,
 • ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu
 • księga cmentarna od 01.04.1974 do 31.07.2001 r.,
 • ewidencja zmarłych
 • księga wieczysta od 01.08 2001 r. do chwili obecnej,
 • spis zmarłych pochowanych na cmentarzu w układzie alfabetycznym 01.08.2001 r. do chwili obecnej (wpisu dokonuje się na koniec każdego roku kalendarzowego),
 • księgi grobów nekropolii w rozbiciu na kwatery, rzędy i miejsca,
 • spis grobów i miejsc grzebalnych o nieuregulowanym statusie i którym minął 20 - letni okres dzierżawy.

2. Cmentarz "Kłodnica" ul. Grzybowa w Kędzierzynie - Koźlu
Miejski Zakład Cmentarny jest w posiadaniu następujących dokumentów związanych z ww. nekropolią:
 • kart zgonu do celów pochowania od 01.01.1965 do chwili obecnej,
 • ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu - księga cmentarna od 01.01.1965 do 31.07.2001 r.,
 • ewidencja zmarłych - księga wieczysta od 01.08 2001 r. do chwili obecnej,
 • spis zmarłych pochowanych na cmentarzu w układzie alfabetycznym 01.08.2001 r. do chwili obecnej /wpisu dokonuje się na koniec każdego roku kalendarzowego,
 • księgi grobów nekropolii w rozbiciu na kwatery, rzędy i miejsca,
 • spis grobów i miejsc grzebalnych o nieuregulowanym statusie i którym minął 20 - letni okres dzierżawy.

3. Cmentarz "Koźle" ul. Cmentarna w Kędzierzynie - Koźlu
Miejski Zakład Cmentarny jest w posiadaniu następujących dokumentów związanych z ww. nekropolią:
 • kart zgonu do celów pochowania od 01.08.1994 do chwili obecnej,
 • ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu,
 • księga cmentarna od 01.08.1994 do 31.07.2001 r.,
 • ewidencja zmarłych - księga wieczysta od 01.08 2001 r. do chwili obecnej,
 • spis zmarłych pochowanych na cmentarzu w układzie alfabetycznym 01.08.2001 r. do chwili obecnej (wpisu dokonuje się na koniec każdego roku kalendarzowego),
 • księgi grobów nekropolii w rozbiciu na kwatery, rzędy i miejsca,
 • spis grobów i miejsc grzebalnych o nieuregulowanym statusie i którym minął 20 - letni okres dzierżawy.

4. Cmentarz "Koźle - Stary" ul. Raciborska w Kędzierzynie - Koźlu
Miejski Zakład Cmentarny nie posiada żadnych dokumentów związanych z ww. nekropolią.
Wróć na górę

Cmentarz – Kuźniczka

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kuźniczki w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza

Cmentarz – Koźle

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Koźle w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.


Mapa cmentarza

Cmentarz – Kłodnica

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kłodnica w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza