Prace budowlane na cmentarzu

Zakres

Prowadzenie prac budowlanych na cmentarzach komunalnych, w zakresie:
  • wymiana nawierzchni grobu murowanego,
  • remont grobu murowanego,
  • pogłębienie grobu murowanego,
  • ustawienie lub wymiana nagrobka,
  • remont nagrobka,
  • ponowny montaż ,

Miejsce załatwiania
Miejski Zakład Cmentarny

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę
Wniosek dysponenta lub osoby zainteresowanej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac kamieniarskich.

Dokumenty pozyskiwane przez urząd
W przypadku obiektów i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków - opinia Służby Ochrony Zabytków.

Wynik sprawy - sposób załatwienia
Pismo Miejskiego Zakładu Cmentarnego. W trakcie prowadzenia prac odpowiednio protokoły: wytyczenia, odbioru częściowego i końcowego.

Termin - czas trwania sprawy
  • do 14 dni od wpłynięcia wniosku,
  • w przypadku obowiązku uzyskania decyzji Służby Ochrony Zabytków zatwierdzającej projekt, termin załatwienia sprawy ulega wydłużeniu o czas od przesłania wniosku przez Miejskiego Zakładu Cmentarnego do wydania decyzji Służby Ochrony Zabytków.

Uwagi
  • § 5 rozporządzenia z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 z 1998 r, Nr 133, poz. 872).
Podstawa prawna
  • § 5 rozporządzenia z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 z 1998 r, Nr 133, poz. 872).

Regulamin dla zakładów kamieniarskich
Wróć na górę

Cmentarz – Kuźniczka

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kuźniczki w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza

Cmentarz – Koźle

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Koźle w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.


Mapa cmentarza

Cmentarz – Kłodnica

Aby zobaczyć mapę cmentarza z dzielnicy Kłodnica w Kędzierzyne-Koźlu kliknij poniżej.

Mapa cmentarza